Mitä on tuotemarkkinointi?

Mitä on tuotemarkkinointi?

Tuotteet syntyvät yleensä tarpeesta mutta uusia vastaavia tuotteita tulee markkinoille koko ajan myytäväksi ja tarjottavaksi asiakkaille. Näille tuotteille on luotava tarve asiakkaiden keskuudessa ja silloin markkinointia käytetään keinona luoda tarvetta asiakkaiden ja markkinoiden keskuudessa yksittäiselle tuotteelle. Tuote voidaan luokitella eri tavoin ja se voi olla esimerkiksi tavara, palvelu, paikka, aate, taide tai tapahtuma.

Tuotteella on aina eri kerroksia josta tuotteen kokonaisuus muodostuu. Tuotteella on ydinkerros, joka kertoo tuotteesta olennaisen kuten viskilasi, joka on ydin. Tämän jälkeen tulee muita kerroksia, jotka kertovat tuotteen merkistä, muotoilusta, pakkauksesta ja muista ominaisuuksista. Tuotteella on myös erilaisia mielikuvia, jotka kertovat sen lisätoiminnoista.

Tuotteen markkinoinnissa katsotaan myös tuoteen elinkaarta eli aikaa jolloin tuotetta myydään. Myös elinkaaressa on useita eri vaiheita. Ensin tuotetta lanseerataan, jolloin tuote tuodaan markkinoille. Silloin tuotetta voidaan mainostaa enemmän ja keskittyä tarjoamaan sitä erilaisilla tarjouksilla tai hinnoilla. Lanseerausvaiheessa voidaan keskittyä tiettyihin ryhmiin blogien tai muiden medioiden kautta.

Seuraava vaihe on kasvuvaihe, jolloin tuotteen myynti kasvaa. Tässä vaiheessa on tärkeää keskittyä tuomaan tuotteen erityisominaisuuksia esiin ja saamaan se erilleen kilpailijoista, jotta kasvu voi jatkua. Seuraava vaihe on kypsyysvaihe, jossa tuotetta myydään sen suurimmalla luvulla. Markkinointi ja mainonta ei enää ole niin suurta mutta tuotetta voidaan markkinoida uusilla pakkauksilla tai muilla promootioilla.

Viimeiseksi tulee laskuvaihe, joka saavutetaan kun tuotteen myynti lähtee laskemaan. Tuotteen myyntiä saatetaan piristää alennuksilla tai muilla kampanjoilla. Silloin voidaan tuotteelle saada vielä uusia asiakkaita, niistä jotka muuten eivät olisi tuotteesta kiinnostuneita. Laskuvaiheen aikana yritys usein lähtee kehittämään tuotteesta uutta versiota tai täysin uutta tuotetta. Tällaiselle tuotteelle alkaa uudelleen oma elinkaarensa, joka lähtee käyntiin kun vanhan tuotteen laskuvaihe on lopuillaan.